한국어 English 日本語 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский 登录注册

登录

欢迎您

感谢您访问上帝的教会世界福音宣教协会网站。

请登录后,访问会员专区。
登录
用户名
密码

是否忘记密码? / 注册

国际

Hội Thánh Phoenix ở AZ, Mỹ, dẫn đầu việc “cứu sự sống”

  • 国家 | Mỹ
  • 日期 | 2012年7月15日
ⓒ 2012 WATV
Ngày 15 tháng 7, Hội Thánh Phoenix ở AZ, Mỹ, đã tổ chức lễ hội “cứu sự sống”. Đó chính là “Chiến dịch hiến máu tình yêu Lễ Vượt Qua yêu thương sự sống toàn cầu lần thứ 126”.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới tiến hành chiến dịch hiến máu định kỳ noi gương tình yêu của Đức Chúa Trời, là Đấng lập ra Lễ Vượt Qua bằng huyết báu hy sinh và cứu rỗi nhân loại. Ngày này là lễ hội hiến máu được tổ chức lần thứ hai vào năm nay ở Hội Thánh Phoenix.
Khoảng 160 người như các thánh đồ, gia đình và họ hàng của các thánh đồ đã nhóm, góp một ý là “hãy chia sẻ sự sống.” Vì thiếu thời gian nên tất thảy mọi người đều không thể hiến máu hết, nhưng 74 người đã thành công rút máu.

ⓒ 2012 WATV
Một nhân viên đang làm việc liên tục ở ngân hàng máu trong vòng 11 năm đã vui mừng mà nói rằng “Dù tôi đã từng gặp gỡ với nhiều người, nhưng đặc biệt các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thật nhiệt tình và hiến thân trong việc cứu sự sống này. Hình ảnh của mọi người giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau, cũng cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi thật cảm ơn vì có thể làm việc cùng các bạn.”

Viện huyết Arizona đã thông báo cho Hội Thánh Phoenix rằng họ sẽ trao tặng “Giải thưởng anh hùng”, là giải thưởng được tặng cho cá nhân hoặc đoàn thể nào đã cứu nhiều mạng sống thông qua hiến máu.

教会介绍影像
CLOSE