한국어 English 日本語 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский 登录注册

登录

欢迎您

感谢您访问上帝的教会世界福音宣教协会网站。

请登录后,访问会员专区。
登录
用户名
密码

是否忘记密码? / 注册

韩国

Hội Thánh Danwon 2, Ansan dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

  • 国家 | Hàn Quốc
  • 日期 | 2012年5月08日
ⓒ 2012 WATV
Ngày 8 tháng 5, các thánh đồ Hội Thánh Danwon 2, Ansan đã có một Ngày của Cha Mẹ thật đặc biệt. Hội Thánh đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh lên Cha Mẹ trên trời cùng lễ thờ phượng ngày thứ ba. 1.300 thánh đồ đến chúc mừng hiến dâng Hội Thánh từ Siôn lân cận đã chật kín mỗi phòng giáo dục, nhà ăn, phòng thờ phượng nhỏ và cả phòng thờ phượng lớn với quy mô 900 ghế.

Mẹ đã cầu nguyện cảm tạ lên Cha đã cho phép lễ hiến dâng Hội Thánh, và cầu khẩn để mở rộng cách cửa truyền đạo và trở thành Siôn dẫn hết thảy mọi người nhà trên trời đã bị lạc mất. Mẹ còn an ủi các con cái đã vất vả vì thời tiết nóng nực và kinh tế khó khăn, rồi Ngài mong muốn rằng mọi người sống cuộc đời đức tin bằng niềm vui có sự trông cậy Nước Thiên Đàng.

ⓒ 2012 WATV
ⓒ 2012 WATV

教会介绍影像
CLOSE